.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, η επιρροή της διατροφής φαίνεται να είναι συναρπαστική τόσο σε ότι αφορά τη ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο όσο και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής αγωγής, τη μείωση της έντασης και της συχνότητας των παρενεργειών της αλλά και στην πρόληψη ανάπτυξης του καρκίνου.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την εφαρμογή, τις μεταβολές που προκαλούν στον οργανισμό μας και τον τρόπο που επηρεάζουν την ανάπτυξη του καρκίνου, συγκεκριμένες διατροφικές προσεγγίσεις καθώς η διατροφή γίνεται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής διαχείρισης των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο...

Ογκολόγος

.