.

ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ

Η χρήση της ιρινοτεκάνης θα πρέπει να περιορίζεται σεειδικές μονάδες για τη χορήγηση κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας και θα πρέπει να χορηγείται μόνο υπό την επίβλεψη ιατρού εξειδικευμένου στη χρήση αντικαρκινικής χημειοθεραπείας, δηλαδή ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ.

Eμπορική ονομασία: Campto

Άλλα ονόματα: Καµπτοθεκίνη-11, CPT-11

Τι είναι και πως λειτουργεί η ιρινοτεκάνη :

Η ιρινοτεκάνη είναι ένα αντικαρκινικό («αντινεοπλασματικό" ή "κυτταροτοξικό") χημειοθεραπευτικό φάρμακο. Αυτό το φάρμακο συγκαταλέγεται στους αναστολείς τοποϊσομερασών και πιο συγκεκριμένα της τοποϊσομεράσης Ι.

Οι τοποϊσομεράσες του DNA, αποτελούν μια ομάδα ενζύμων, τα οποία υπάρχουν στα κύτταρα, όπου δρουν προκαλώντας ή καταργώντας ρήγματα των ελίκων του DNA, και επομένως είναι απαραίτητα ένζυμα στις διαδικασίες αναπαραγωγής, αντιγραφής, μίτωσης (διαίρεσης), ανασυνδυασμού του DNA και επομένως επιβίωσης του κυττάρου. Η καμπτοθεκίνη απομονώθηκε από το ξύλο του Κινεζικού δένδρου Camptotheca acuminata το 1966. Τα ανάλογα της καμπτοθεκίνης, τα οποία εφαρμόζονται στην θεραπεία του καρκίνου είναι η τοποτεκάνη και η ιρινοτεκάνη.

Η ιρινοτεκάνη, όπως και η τοποτεκάνη, είναι ημισυνθετικό παράγωγο της καμπτοθεκίνης. Η ιρινοτεκάνη μέσα στο σώμα μας μετατρέπεται στο δραστικό της μεταβολίτη, SN‐38, αναστέλοντας την δράση της τοποϊσομεράσης Ι.

Οι καρκινικοί όγκοι χαρακτηρίζονται από κυτταρική διαίρεση και πολλαπλασιασμό, η οποία δεν είναι πλέον ελεγχόμενη από τους κανόνες ανάπτυξης, όπως είναι στους φυσιολογικούς ιστούς. Για παράδειγμα, τα "φυσιολογικά" κύτταρα σταματούν να διαιρούνται, όταν έρχονται σε επαφή με τα γειτονικά τους κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα χάνουν αυτή την ικανότητα (και άλλες πολλές) και επομένως δεν υπακούν πλέον σε κανέναν έλεγχο και δεν διατηρούν τις ισορροπίες της κυτταρικής διαίρεσης.

Η ικανότητα της χημειοθεραπείας να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα εξαρτάται από την ικανότητά της να σταματήσει την κυτταρική διαίρεση. Αν τα κύτταρα δεν είναι σε θέση να διαιρεθούν, θα πεθάνουν. Όσο πιο γρήγορα τα κύτταρα διαιρούνται, τόσο πιο πιθανό είναι η χημειοθεραπεία να τα σκοτώσει, κάνοντας τον όγκο να συρρικνωθεί.

Τα περισσότερα χημειοθεραπευτικά φάρμακα δρουν στα κύτταρα μόνο όταν αυτά διαιρούνται. Ο προγραμματισμός της χημειοθεραπείας καθορίζεται από τον τύπο των κυττάρων και το ρυθμό με τον οποίο διαιρούνται, τη στιγμή δηλαδή κατά την οποία το φάρμακο θα είναι πιο αποτελεσματικό. Γι 'αυτό η χημειοθεραπεία χορηγείται σε «κύκλους» (δείτε το γενικό τμήμα μας που ασχολείται με τη «χημειοθεραπεία»).

Η χημειοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική στην θανάτωση των κυττάρων που πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Δυστυχώς, όμως δεν είναι σε

θέση να ξεχωρίσει μεταξύ των καρκινικών και των φυσιολογικών κυττάρων. Τα "φυσιολογικά" κύτταρα όμως, μετά την επίδραση της χημειοθεραπείας, θα μπορέσουν να αναγεννηθούν και να είναι και πάλι υγιή, αλλά εν τω μεταξύ, θα έχουν εμφανιστεί οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων (παρενέργειες).

Τα "φυσιολογικά" κύτταρα που προσβάλλονται πιο συχνά από τη χημειοθεραπεία είναι τα κύτταρα που διαιρούνται ταχύτερα (δηλαδή αυτά του αίματος, τα κύτταρα του στόματος, του στομάχου και του εντέρου, καθώς και οι θύλακες των τριχών), με αποτέλεσμα να είναι πιο συχνές και εμφανείς οι παρενέργειες όπως η αιματολογική τοξικότητα, τα έλκη στο στόμα, η ναυτία, η διάρροια και η απώλεια μαλλιών.

Θεραπευτικές ενδείξεις:

Πώς χορηγείται

Η ιρινοτεκάνη χορηγείται σε στάγδην έγχυση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • μέσω ενός φλεβοκαθετήρα που εισάγεται σε μια φλέβα στο χέρι σας
  • μέσω μιας κεντρικής γραμμής (βλέπε στο τμήμα “χημειοθεραπεία“).
  • μέσω μιας PICC γραμμής (βλέπε στο τμήμα “χημειοθεραπεία“).

-Δεν υπάρχει σε μορφή δισκίου για την από του στόματος χορήγηση.

-Το φάρμακο χορηγείται σε 90 λεπτά της ώρας σε συνεδρίες (κύκλους) συνήθως κάθε 21 ημέρες, για 6 φορές. Η διάρκεια της θεραπείας, η

συχνότητα χορήγησης και ο αριθμός των κύκλων που θα έχετε θα εξαρτηθεί από το είδος του καρκίνου που αντιμετωπίζετε.

-Πριν από τη χορήγηση της ιρινοτεκάνης πρέπει να χορηγείται προκαταρτική αγωγή με υποδόρια ατροπίνη, αντιεμετικά και κορτιζόνη (βλέπε παρακάτω).

-Η ιρινοτεκάνη συνήθως χορηγείται παράλληλα με άλλα φάρμακα χημειοθεραπείας ως μέρος μιας συνδυασμένης θεραπείας (σχήμα). Ο ογκολόγος σας θα συζητήσει αναλυτικά το πρόγραμμα της θεραπείας μαζί σας.

-Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία σας, ο ογκολόγος θα σας ζητήσει κάνετε εξετάσεις αίματος.

-Θα πρέπει, επίσης, να σας δοθούν και φάρμακα κατά της ναυτίας πριν και μετά τη θεραπεία.Αυτή η προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή ως επί το πλείστον αποτελείται από 10 mg δεξαμεθαζόνης η οποία δίνεται σε συνδυασμό με έναν άλλο τύπο αντιεμετικού παράγοντα όπως η οντασετρόνη. Οι αντιεμετικοί παράγοντες θα πρέπει να χορηγούνται κατά την ημέρα της θεραπείας, αρχίζοντας τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη χορήγηση της ιρινοτεκάνης. Ο ογκολόγος σας θα πρέπει επίσης να σας συνταγογραφήσει αντιεμετικά φάρμακα για τις επόμενες ημέρες.

-Η ιρινοτεκάνη προκαλεί ερεθισμό και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή της φλέβας μέσω της οποίας χορηγείται.

-Η δόση της ιρινοτεκάνης που θα λάβετε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το ύψος και το βάρος σας, τη γενική κατάσταση της υγεία σας και, κυρίως, το είδος του καρκίνου που αντιμετωπίζετε. Ο ογκολόγος σας θα καθορίσει την ακριβή δοσολογία αλλά και το πρόγραμμά σας. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή :

-Προσεκτική παρακολούθηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοσφαιρίνης και του αριθμού των αιμοπεταλίων συνιστάται πριν από κάθε δόση ιρινοτεκάνης. Οι ογκολόγοι θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν χορηγούν ιρινοτεκάνη σε ασθενείς από 65 ετών και άνω καθώς αυτοί οι ασθενείς μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι στις τοξικές επιδράσεις του φαρμάκου.

-Η ταυτόχρονη χορήγηση της ιρινοτεκάνης ακτινοβολία δεν συνιστάται και δεν πρέπει να χορηγείται πριν από την παρέλευση 6 εβδομάδων από την ακτινοβόληση της πυέλου. Ασθενείς που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε κοιλιακή ακτινοβολία ή ακτινοβολία στην πύελο, οι οποίοι

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο τοξικότητας και συνιστάται μείωση των δόσεων.

- Ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

- Άτομα με σύνδρομο Gilbert, τα οποία χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή δραστηριότητα του ενζύμου διφωσφωρική γλουκουρονοσύλτρανσφεράση,

η οποία εμπλέκεται στην εξουδετέρωση του SN‐38. Επόμενος το σύνδρομο Gilbert, αυξάνει τον κίνδυνο τοξικότητας.

Εξαγγείωση (διαφυγή του φαρμάκου εκτός της φλέβας κατά τη διάρκεια της έγχυσης)

Εάν το φάρμακο διαφύγει από την φλέβα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους γύρω ιστούς. Το σημείο της έγχυσης θα πρέπει να παρακολουθείται για σημεία φλεγμονής ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πόνο, ερυθρότητα ή πρήξιμο.

Σημεία και συμπτώματα της εξαγγείωσης:

Τα αρχικά συμπτώματα της εξαγγείωσης εμφανίζονται αμέσως μετά τη ρήξη του αγγείου. Συνήθως παρουσιάζεται πόνος, κάψιμο ή απλά μια ενόχληση στο σημείο γύρω από τον φλεβοκαθετήρα.

Σταδιακά ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται από οίδημα ή/και ερυθρότητα στο σημείο της έγχυσης.

Η καταστροφή των ιστών που πιθανώς να ακολουθήσει δεν θα είναι άμεση αλλά προοδευτική και θα εγκατασταθεί βαθμιαία, μετά από ώρες ή ημέρες, συνοδευόμενη από άλγος. Ανάλογα με το φάρμακο μπορεί να παρουσιαστεί φλεγμονή, σκλήρυνση της περιοχής, εξέλκωση (ανοιχτή πληγή), με τη μορφή φυσαλίδων ενώ μπορεί να εξελιχθεί σε μερικές περιπτώσεις σε νέκρωση των ιστών.

Διαχείριση της εξαγγείωσης: 

Σε περίπτωση εξαγγείωσης,

  • δεν αφαιρούμε το φλεβοκαθετήρα μέσω του οποίου χορηγήθηκε το φάρμακο,
  • διακόπτεται άμεσα η έγχυση και
  • πάντα μέσω του φλεβοκαθετήρα επιχειρείται αναρρόφηση του φαρμάκου που έχει διαφύγει στους γειτονικούς ιστούς.

Στη συνέχει χορηγείται στη περιοχή της διαφυγής του φαρμάκου φυσιολογικός ορός ή water for injection με σκοπό να αραιωθεί όσο φάρμακο έχει παραμείνει στους ιστούς.

Παράλληλα εφαρμόζονται 

  • τοπικά παγωμένα επιθέματα στην περιοχή της εξαγγείωσης για 20 λεπτά κάθε 6 ώρες για τις πρώτες 24 με 48 ώρες, εξασφαλίζοντας ότι τα επιθέματα δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα και
  • τοπική κρέμα υδροκορτιζόνης 1% κάθε 6 ώρες για 7 ημέρες ή για όσο διάστημα ερύθημα συνεχίζεται.

Στη συνέχεια ανυψώνουμε το χέρι και χορηγούμε παυσίπονο, εάν χρειάζεται.

Πιθανές παρενέργειες

Η αντίδραση κάθε ανθρώπου στη χημειοθεραπεία είναι διαφορετική. Μερικοί παρουσιάζουν πολύ λίγες παρενέργειες, ενώ άλλοι μπορεί να παρουσιάσουν περισσότερες. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε ποιος θα παρουσιάσει και σε πιο βαθμό τις παρενέργειες από κάποιο φάρμακο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που περιγράφονται εδώ δεν θα παρουσιαστούν όλες σε όλους και μπορεί να είναι διαφορετικές εάν λαμβάνετε περισσότερα από ένα φάρμακα.

Επομένως:

-Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν όλες τις αναφερόμενες παρενέργειες.

-Οι παρενέργειες είναι συχνά απρόβλεπτες όσον αφορά την έναρξη και τη διάρκειά τους.

-Οι παρενέργειες είναι σχεδόν πάντα αναστρέψιμες και θα υποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

-Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές,φαρμακευτικές και πρακτικές, που μπορούν να σας βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών.

-Δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στην παρουσία ή τη σοβαρότητα των παρενεργειών και την αποτελεσματικότητα της ιρινοτεκάνης.

-Οι παρενέργειες της ιρινοτεκάνης και η σοβαρότητα τους εξαρτάται από τη δόση του φαρμάκου που χορηγείται. Με άλλα λόγια, οι υψηλές δόσεις θα προκαλέσουν πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Εδώ σας παρουσιάζουμε τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν έχουν συμπεριληφθεί εκείνες που είναι σπάνιες και σχεδόν απίθανο να παρουσιαστούν. Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται εδώ, πρέπει να την συζητήσετε με τον ογκολόγο σας. Οι περισσότερες παρενέργειες μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπισθούν από τον ογκολόγο σας με την κατάλληλη αγωγή.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συχνές (εμφανίζονται τουλάχιστον στο 30%) σε ασθενείς που λαμβάνουν ιρινοτεκάνη:

-Διάρροια, η οποία μπορεί να είναι: πρώιμη ή όψιμη

Πρώιμη διάρροια: Παρουσιάζεται εντός 24 ωρών από την λήψη της ιρινοτεκάνης και θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του χολινεργικού συνδρόμου

το οποίο μπορεί να εμφανιστεί, μαζί με τη διάρροια, με συμπτώματα όπως καταρροή, αυξημένη σιελόρροια, δακρύρροια, εφίδρωση, εξάψεις, κοιλιακές κράμπες, και μπορεί να παρουσιαστεί, ενώ το φάρμακο ακόμα χορηγείται. Αν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα ειδοποιείστε τον ογκολόγο σας αμέσως καθώς μπορεί να σας δοθεί φαρμακευτική αγωγή η οποία θα σταματήσει ή / και θα μειώσει την ένταση αυτών των

συμπτωμάτων. Η πρώιμη διάρροια και το χολινεργικό σύνδρομο αντιμετωπίζονται με ατροπίνη σε δόση 0,3‐0,6mg υποδορίως, ενδεχομένως επαναλαμβανόμενη μέχρι τη μέγιστη δόση του 1,2mg. Για τη πρόληψη της πρώιμης διάρροιας η ατροπίνη χορηγείται υποδορίως ως φάρμακο της προκαταρκτικής αγωγής (μισή ώρα πριν δοθεί η ιρινοτεκάνη).

Όψιμη διάρροια: Παρουσιάζεται μετά το πρώτο εικοσιτετράωρο από την λήψη της ιρινοτεκάνης, με αιχμή περίπου στις 11 ημέρες από τη θεραπεία και διάρκειας περίπου τριών ημερών. Λόγω του κινδύνου αφυδάτωσης και ηλεκτρολυτικών διαταραχών, είναι σημαντικό να

επικοινωνήσετε άμεσα με τον ογκολόγο σας. Η όψιμη διάρροια αντιμετωπίζεται με χορήγηση λοπεραμίδης (4mg άμεσα και κατόπιν 2mg ανά δίωρο μέχρι να σταματήσει η διάρροια για 12 ώρες).

-Ναυτία και έμετο.

-Αδυναμία

-Αλωπεκία στο 61% των ασθενών

-Αιματολογική τοξικότητα: Αναιμία στο 61%, χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων που μπορεί να σας θέσει σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή

λοίμωξη στο 63% και θρομβοπενία στο 7%. Το ναδίρ (δηλαδή οι χαμηλότερες τιμές), στην εβδομαδιαία χορήγηση, παρατηρείται από την 15η έως την 27η ημέρα, ενώ στην ανά 3 εβδομάδες χορήγηση την 8η με 9η ημέρα.

-Ανορεξία και απώλεια βάρους.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι λιγότερο συχνές σε ασθενείς που λαμβάνουν ιρινοτεκάνη:

-Αϋπνία

-Βήχα

-Πονοκέφαλο

-Αφυδάτωση

-Ρίγη

-Δερματικό εξάνθημα

-Μετεωρισμό (διάταση της κοιλιάς λόγω συλλογή αέρα στο έντερο)

-Κοιλιακό πόνο

-Εξάψεις με θερμότητα και ερυθρότητα του προσώπου κατά τη διάρκεια της έγχυσης

-Έλκη στο στόμα (ερυθρότητα, οίδημα, πληγές)

-Πρήξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους

-Υπεργλυκαιμία έχει αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν ιρινοτεκάνη. Αυτό συνήθως έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη ή ενδείξεις δυσανεξίας στη γλυκόζη πριν από την χορήγηση της ιρινοτεκάνης. Είναι πιθανό ότι η δεξαμεθαζόνη, χορηγούμενη ως αντιεμετική προφύλαξη, συμβάλει στην υπεργλυκαιμία σε ορισμένους ασθενείς.

Υπάρχουν και άλλες, σπανιότερες παρενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται εδώ καθώς είναι σχεδόν απίθανο να παρουσιαστούν. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερώνετε πάντα τον ογκολόγο σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστα συμπτώματα.

Πότε να απευθυνθείτε στον ογκολόγο σας

Επικοινωνήστε με τον ογκολόγο σας αμέσως, μέρα ή νύχτα, εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

-Πυρετό 38 C και άνω ή ρίγος (πιθανά συμπτώματα μιας λοίμωξης).

-Ερυθρότητα ή οποιαδήποτε βλάβη στο σημείο έγχυσης

-Δυσκολία στην αναπνοή.

-Αίσθημα λιποθυμίας, ζάλη, σκουρόχρωμα ούρα (σημεία αφυδάτωσης).

Τα ακόλουθα συμπτώματα απαιτούν ιατρική φροντίδα, αλλά δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη. Επικοινωνήστε με τον ογκολόγο σας μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που θα παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

-Έλκη στο στόμα (επώδυνο ερύθημα, οίδημα ή πληγές)

-Ναυτία (που σας εμποδίζει στη σωστή διατροφή και λήψη υγρών αλλά και στη λήψη των φαρμάκων που σας έχουν συνταγογραφηθεί).

-Εμετός (πάνω από 3-4 φορές σε διάστημα 24 ωρών).

-Διάρροια (3-4 επεισόδια σε ένα 24-ωρο) παρά τη χρήση φαρμάκων κατά της διάρροιας και τις ανάλογες τροποποιήσεις στη δίαιτα.

-Γρήγορο καρδιακό ρυθμό

-Ασυνήθιστη αιμορραγία ή μώλωπες

-Μαύρα κόπρανα ή αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα σας

-Ακραία και ασυνήθιστη κόπωση (που σας κάνει να μην είστε σε θέση να φροντίσετε τον εαυτό σας)

-Πρήξιμο των ποδιών και των αστραγάλων

Πάντα να ενημερώνετε τον ογκολόγο σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε συμπτώματα.

Προφυλάξεις

-Πριν την έναρξη της θεραπείας με ιρινοτεκάνη, φροντίστε να ενημερώσετε τον ογκολόγο σας για το ποια άλλα φάρμακα λαμβάνετε.

-Μην υποβάλλεστε σε οποιοδήποτε είδος εμβολιασμού χωρίς την έγκριση του ογκολόγου σας ενώ λαμβάνετε ιρινοτεκάνη.

-Η χρήση καθαρτικών θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω της πιθανότητας επιδείνωσης της διάρροιας. Συζητήστε οποιαδήποτε πιθανή χρήση καθαρτικών με τον ογκολόγο σας.

-Ενημερώστε τον ογκολόγο σας εάν είστε έγκυος, πριν από την έναρξη αυτής της θεραπείας. Η ιρινοτεκάνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για το έμβρυο. Οι γυναίκες που είναι έγκυες ή έχουν σκοπό να κυοφορήσουν θα πρέπει να ενημερωθούν για τους πιθανούς κινδύνους. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες οι οποίοι εάν έχουν σκοπό να αποκτήσουν παιδί θα πρέπει να ενημερώνονται για τους πιθανούς κινδύνους.

-Μην θηλάζετε ενώ παίρνετε ιρινοτεκάνη.

-Τα άτομα με χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων (καταστολή του μυελού των οστών) δεν μπορούν να λάβουν αυτό το φάρμακο.

Συμβουλές αυτοφροντίδας

-Εάν παρουσιάσετε πόνο, ερυθρότητα ή οίδημα στο σημείο έγχυσης τοποθετήστε πάγο και ειδοποιείστε αμέσως τον ογκολόγο σας.

-Ακολουθήστε τη φαρμακευτική αγωγή κατά της διάρροιας, τακτικά, όπως σας συνέστησε ο ογκολόγος σας.

-Τρώτε τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της διάρροιας.

-Μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο λοίμωξης γι 'αυτό προσπαθήστε να αποφύγετε τους πολυσύχναστους χώρους και τα άτομα με ιώσεις (κρυολόγημα, γρίπη, παιδικές ιώσεις και άλλα). Εάν παρουσιάσετε πυρετό, ρίγη ή οποιαδήποτε άλλα σημεία λοίμωξης ενημερώστε αμέσως τον ογκολόγο σας.

-Πλένετε συχνά τα χέρια σας.

-Θα βοηθήσει στη πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελκών στο στόμα η χρήση μιας μαλακής οδοντόβουρτσας καθώς και η καθημερινές πλύσεις, 6-7 φορές την ημέρα, του στόματος με σοδόνερο (ένα κουταλάκι μαγειρική σόδα του γλυκού και 1/2 έως 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε

250ml νερό).

-Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και μαλακή οδοντόβουρτσα για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αιμορραγίας.

-Για να μειώσετε τη ναυτία πρέπει να λάβετε σωστά και τακτικά, τα αντιεμετικά φάρμακα που σας συνταγογράφησε ο ογκολόγος. Επίσης τρώτε μικρά και συχνά γεύματα.

-Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο. Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με δείκτη προστασίας υψηλότερο από 30 αλλά και προστατευτική ενδυμασία.

-Αποφύγετε τις αθλητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το τραυματισμό σας.

-Πίνετε τουλάχιστον δύο έως τρία λίτρα υγρών κάθε 24 ώρες, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες από τον ογκολόγο σας λόγω συνοδών προβλημάτων υγείας.

-Σε γενικές γραμμές, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο ή να αποφεύγεται εντελώς. Θα πρέπει να το συζητήσετε με τον ογκολόγο σας εάν σας ενδιαφέρει η κατανάλωση αλκοόλ.

-Να ξεκουράζεστεόσο το έχετε ανάγκη.

-Διατηρήστε μια σωστή, υγιεινή και θρεπτική διατροφή.

Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε συμπτώματα ή παρενέργειες, φροντίστε να τις συζητήσετε με τον ογκολόγο σας. Μπορεί να σας συνταγογραφήσει φάρμακα ή να σας προτείνει απλές πρακτικές λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των προβλημάτων.

Παρακολούθηση και έλεγχος ενώ λαμβάνεται ιρινοτεκάνη

Θα πρέπει να παρακολουθείστε τακτικά από τον ογκολόγο σας, όσο θα λαμβάνετε ιρινοτεκάνη, προκειμένου να ελεγχθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα οι πιθανές παρενέργειες. Οι εξετάσεις στις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεστε περιλαμβάνουν γενική εξέταση αίματος, ηλεκτρολύτες, εξετάσεις νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας. Εκτός από τις αιματολογικές εξετάσεις ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση αλλά και απεικονιστικές εξετάσεις για τον έλεγχο ανταπόκρισης της νόσου στη θεραπεία.