.

Τα δικαιώματα των καρκινοπαθών και πως να τα διεκδικήσετε

Το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει σε όλους τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση

σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Οι πληροφορίες είναι κατανεμημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πρόσβαση σ’ αυτές να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και γρήγορη.

Τα θέματα που καλύπτουν αφορούν το ποσοστό αναπηρίας, τους κρατικούς οργανισμούς περίθαλψης, τα φάρμακα και τις εξετάσεις, την νομοθεσία, τα γενικά δικαιώματα των ασθενών, τον κώδικα δεοντολογίας των γιατρών, καθώς και τη σωστή διαδικασία προσέγγισης και διεκδίκησης κάθε δικαιώματος. Για την καλύτερη τεκμηρίωση των πληροφοριών υπάρχουν επίσης και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.