.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ερ. Πού απευθύνομαι για θέματα αναπηρίας;

Απ. Στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που υπάγονται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ. Τα ΚΕ.Π.Α. έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν την ενιαία υγειονομική κρίση όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι: α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας. β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑμΕΑ. γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Ερ. Τι πρέπει να κάνω για να εξετασθώ από την Υγειονομική Επιτροπή;
Απ. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα αρχεία που ακολουθούν. *Επισυνάπτεται κατάλογος ΚΕ.Π.Α. Υπόλοιπης χώρας + ΚΕ.Π.Α. Αττικής
Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι οποίες λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας.

Ερ. Ποια είναι η διαδικασία πού ακολουθεί;

Απ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει απαραίτητα Αίτηση Αξιολόγησης, με όλα τα Δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του.

Εφόσον τα  Δικαιολογητικά του (Φάκελος) κριθούν από Ιατρό Προελέγχου ως πλήρη, γίνεται η κατάθεση Αίτησης και παραλαμβάνει Αποδεικτικό κατάθεσης Αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παραλαμβάνεται η Αίτηση από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α και επιστρέφονται όλα τα Δικαιολογητικά. Ο Ιατρός Προελέγχου υποδεικνύει στον αιτούντα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

Ενημερώνεται από την Κεντρική Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, μέσω Ταχυδρομείου (πρόσκληση) για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης του στην Υγειονομική Επιτροπή.

Ύστερα από λίγες ημέρες παραλαμβάνει από την Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε αρχικά την αίτηση του, την Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής.

Χρησιμοποιεί την Γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α για κάθε Νόμιμη χρήση και μπορεί να παίρνει αντίγραφα για όλο τον χρόνο που ισχύει η Γνωμάτευση.

Ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονομικές παροχές, που δικαιούμαι, μετά την αναγνώριση του ποσοστού αναπηρίας μου;

Απάντηση

 1. Μείωση έως ένα ποσοστό από τις φορολογικές υποχρεώσεις,
 2. Δωρεάν κάρτα μετακίνησης για τις αστικές συγκοινωνίες, 50% για τις υπεραστικές (Κ.Τ.Ε.Λ.) για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Νομαρχίας ή στα ΚΕΠ. Σημείωση : η παροχή του δικαιώματος αυτού εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος κάθε δικαιούχου, που υποχρεούται να προσκομίζει το εκκαθαριστικό της Εφορίας.
 3. Κάρτα Πολιτισμού από τα ΚΕΠ
 4. Ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
 5. Μείωση Δημοτικών Τελών
 6. Επίδομα Πρόνοιας για τους "ανασφάλιστους και έμμεσα ασφαλισμένους" με αίτηση που υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Νομαρχίας και συνοδεύεται από το Γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α
 7. Δωρεάν φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις με σχετική σημείωση και σφραγίδα του γιατρού στο συνταγολόγιο του ασθενούς. Το ίδιο δικαίωμα απολαμβάνει ο ογκολογικός ασθενής για οποιαδήποτε άλλη νόσο ή πάθηση, αρκεί ο γιατρός να προσθέτει δίπλα στη διάγνωση και την ένδειξη " Ca …". 
 8. Παροχή ποσοστού για αγορά περούκας, πρόσθεσης μαστού και ειδικού στηθόδεσμου κάθε δύο χρόνια, που συνταγογραφείται και συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του γιατρού. 
 9. Παροχή τεχνητών μελών. 
 10. Παροχή ορθοπεδικών βοηθημάτων (πατερίτσες) κάθε δύο χρόνια. 
 11. Φυσιοθεραπείες. 
 12. Δωρεάν αποκλειστική νοσηλεύτρια για τους άμεσα ασφαλισμένους, με ποσοστό συμμετοχής για τους έμμεσα ασφαλισμένους – με πιστοποιητικό του θεράποντος γιατρ
 13. Το παιδί ασθενής με καρκίνο απαλλάσσεται της στρατιωτικής θητείας. 
 14. Το πρώτο παιδί γονιού-ασθενή με καρκίνο και με αναπηρία 67% και άνω, εφόσον υπάρχει και δεύτερο ανήλικο παιδί, δικαιούται μειωμένη θητεία. 
 15. Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, δικαιούνται αεροθεραπεία από τον 8ο έως τον 2ο μήνα του επόμενου έτους. 
 16. Οι συνταξιούχοι με αναπηρική σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 60 ο έτος της ηλικίας τους, έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της σύνταξής τους σε σύνταξη γήρατος και επωφελούνται του αυξημένου ποσού της σύνταξης. 
 17. Οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων δικαιούνται δελτίων κοινωνικού τουρισμού κάθε χρόνο από την Εργατική Εστία, με αίτηση που υποβάλλεται στις αρχές κάθε έτους.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Θεσμικό πλαίσιο:
Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07), άρθρο 53 παρ.2.

- Οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές, εφόσον η αναπηρία των παιδιών είναι άνω του 67% και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
Υπάλληλοι – γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο για τέκνα από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών που δικαιούνται το λαμβάνουν προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες ή αν δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, και χρησιμοποιούν την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τότε η άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές που δικαιούνται προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου που έχει αναπηρία 67%, δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

ΟΑΕΔ

Τα Άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν:

Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., του Ν.2643/1998, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.

Μέσω του ΟΑΕΔ διεκδίκηση διαφόρων θέσεων εργασίας στους διαγωνισμούς του ΟΑΕΔ για τους προστατευόμενους του νόμου 2643/98. Οι θέσεις αφορούν είτε 1) τον δημόσιο τομέα και είτε 2) τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ν.2643/98
Άρθρο 8
Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου αδείας, ηθικές αμοιβές

 • Η ετήσια κανονική αδεία με αποδοχές των μισθωτών, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, επαυξάνεται κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες για άτομα με ειδικές ανάγκες της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του Άρθρου 1,* καθώς και για αναπήρους, μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον συντρέχουν και γι αυτούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης.
 • Την επαύξηση αυτή δικαιούνται όλα τα παραπάνω άτομα με ειδικές ανάγκες και όλοι οι ανάπηροι ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψης τους.
 • Ευνοϊκότεροι όροι, που τυχόν προβλέπονται για τη χρονική διάρκεια της ετήσιας άδειας με αποδοχές από άλλες διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς ή οργανισμούς, δεν θίγονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.


* Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).