.

Συχνές Ερωτήσεις

Γνωρίζεις ότι ως καρκινοπαθής έχεις το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να σου αναγνωριστεί ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να τύχεις όλων των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, που απορρέουν από αυτή την αναγνώριση;

Όλοι οι καρκινοπαθείς , είτε ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που υπάγονται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ. Τα ΚΕ.Π.Α. έχουν την ευθύνη εξασφάλισης της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας.

Γνωρίζεις ότι ως καρκινοπαθής έχεις το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να σου παρασχεθούν οι πιο σύγχρονές εξετάσεις και τα πιο εξελιγμένα φάρμακα, άσχετα με το κόστος τους;

Ο γιατρός του καρκινοπαθούς μπορεί μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας να ζητήσει οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις και να συνταγογραφήσει οποιαδήποτε φάρμακα, ακόμα και εκτός Εθνικού Συνταγολογίου, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την θεραπεία του συγκεκριμένου ασθενούς.

Γνωρίζεις ότι ως καρκινοπαθής έχεις το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ζητήσεις να σου παρασχεθεί και μια δεύτερη ιατρική γνώμη, αλλά και να συγκληθεί ένα ιατρικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της ασθένειας σου ;

Η δυνατότητα του καρκινοπαθούς να αποφασίζει ό ίδιος προσωπικά για την υγεία του και την θεραπεία του είναι δικαίωμα νομικά κατοχυρωμένο και αναφαίρετο. 

Γνωρίζεις ότι ως καρκινοπαθής έχεις το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αρνηθείς να υποβληθείς σε οποιαδήποτε διαγνωστική εξέταση και επίσης να αρνηθείς οποιαδήποτε προβλεπόμενη θεραπεία ;

Ο νόμος παρέχει το δικαίωμα σε κάθε καρκινοπαθή να ενημερώνεται , πλήρως και εκ των προτέρων, για όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη. Η εφαρμογή κάθε τέτοιας πράξης γίνεται μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.

Γνωρίζεις ότι ως καρκινοπαθής έχεις το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να ζητάς και να σου αποδίδεται πλήρες αντίγραφο του ιατρικού σου φακέλου;

Σύμφωνα με τον νόμο ο ιατρικός φάκελος του καρκινοπαθούς ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Σε αυτόν περιέχονται όχι μόνο οι διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και τα πλακίδια της παθολογο--ανατομικής εξέτασης. Τα Νοσοκομεία έχουν υποχρέωση να διατηρούν το φάκελο για 20 χρόνια και υποχρεούνται να τον αποδίδουν στον ασθενή ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του όποια στιγμή κι αν τον ζητήσει.

Γνωρίζεις ότι ως καρκινοπαθής έχεις το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να αρνηθείς οποιαδήποτε συμμετοχή σου σε ερευνητική η εκπαιδευτική ιατρική διαδικασία;

Η συμμετοχή του καρκινοπαθούς σε οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία έρευνας και εκπαίδευσης πρέπει να είναι αποτέλεσμα της απόλυτης ελευθερίας επιλογής του. Η δε συγκατάθεσή του μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.