.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας

Εξίσου σημαντική, όσο και η θεραπευτική αγωγή, είναι η σωστή παρακολούθηση του ασθενούς μετά την ολοκλήρωση αυτής. Δυστυχώς, μια συχνή εξέλιξη, ακόμα και μετά τη βέλτιστη αντιμετώπιση, είναι η επανεμφάνιση (υποτροπή)  της νόσου σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών.

Η επανεμφάνιση αυτή είναι είτε τοπική δηλαδή στη περιοχή που βρισκόταν ο νεφρός, είτε μεταστατική δηλαδή σε κάποιο άλλο όργανο του σώματος. Είναι απίθανο να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη χρονική στιγμή της υποτροπής αλλά φαίνεται πώς αυτή παρουσιάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μέσα στα πρώτα 5 έτη.

Η εντατική και σωστή παρακολούθηση μέσα σε αυτό κυρίως, το χρονικό διάστημα από τον ογκολόγο σας, θα επιτρέψει την έγκαιρη ανακάλυψη της επανεμφάνισης της νόσου δίνοντας σας τη δυνατότητα μιας εκ νέου ουσιαστικής αντιμετώπισης της.

Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της αγωγής ο ογκολόγος σας θα πρέπει να σας παρακολουθεί με αιματολογικές εξετάσεις, φυσική εξέταση και

αξονική τομογραφία θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, σε χρονικά διαστήματα που εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου (βλέπε παραπάνω “

Φυσικά το πρόγραμμα αυτό θα μεταβληθεί εάν παρουσιάσετε, ανάμεσα σε δύο διαδοχικά ραντεβού, συμπτώματα που σας ανησυχούν και μπορεί να υποδεικνύουν επανεμφάνιση της νόσου.

Η θεραπεία για τον καρκίνο του νεφρού αρχικού σταδίου θεωρείται επιτυχημένη εάν μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής αφαίρεσης, οι εξετάσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλέον νόσος στη περιοχή του νεφρού ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος.

Στην περίπτωση του μεταστατικού καρκίνου, η επιτυχία της στοχευμένης φαρμακευτικής θεραπείας εξαρτάται από το ποσοστό συρρίκνωσης του όγκου και την εξάλειψη όλων των συμπτωμάτων που μπορεί να οφείλονται σ’ αυτόν, καθώς η πλήρης εξαφάνιση της νόσου θεωρείται δύσκολη.

Σκοπός του ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας είναι :

-η έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής υποτροπής (επανεμφάνισης) της νόσου η οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα μιας πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης

-η έγκαιρη διάγνωση ενός δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου.

Ο ογκολόγος σας, σύμφωνα με τη γενική κατάσταση της υγείας σας, το στάδιο της νόσου και την αγωγή που σας δόθηκε θα καθορίσει το καλύτερο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πάθησης και φυσικά τόσο στο χρόνο επιβίωσης όσο και την ποιότητα ζωής.

Είναι σημαντικό, αφού ολοκληρώσετε την θεραπεία σας να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και να αποκτήσετε έναν υγιή τρόπο ζωής, με:

  • υγιεινή διατροφή
  • διατήρηση σε φυσιολογικά επίπεδα του σωματικού σας βάρους
  • άσκηση
  • περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ
  • διακοπή καπνίσματος.