.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας

Εξίσου σημαντική, όσο και η θεραπευτική αγωγή είναι η σωστή παρακολούθηση του ασθενούς μετά την ολοκλήρωση αυτής. Δυστυχώς, μια συχνή εξέλιξη της νόσου, ακόμα και μετά τη βέλτιστη αντιμετώπιση, είναι η επανεμφάνιση της (υποτροπή) στη πλειονότητα των περιπτώσεων. Η επανεμφάνιση αυτή είναι είτε τοπική δηλαδή στη κύστη, είτε μεταστατική δηλαδή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος μας. Είναι απίθανο να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη χρονική στιγμή της υποτροπής αλλά φαίνεται πώς αυτή παρουσιάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μέσα στα πρώτα 5 έτη. Η εντατική και σωστή παρακολούθηση επομένως μέσα σε αυτό κυρίως το χρονικό διάστημα από τον ογκολόγο σας θα επιτρέψει την έγκαιρη ανακάλυψη της επανεμφάνισης της νόσου δίνοντάς μας τη δυνατότητα της ουσιαστικής αντιμετώπισης της.

Μετά την ολοκλήρωση, επομένως, της αγωγής ο ογκολόγος σας θα πρέπει να σας παρακολουθεί με αιματολογικές εξετάσεις, φυσική εξέταση και αξονική τομογραφία θώρακος και άνω και κάτω κοιλίας, κάθε 6 μήνες για 2 χρόνια. Εφόσον δεν ανιχνεύεται πλέον νόσος, ο έλεγχος αυτός θα συνεχίσει να γίνεται μια φορά το χρόνο. Φυσικά το πρόγραμμα αυτό θα μεταβληθεί εάν παρουσιάσετε, ανάμεσα σε δύο διαδοχικά ραντεβού, συμπτώματα που σας ανησυχούν και μπορεί να υποδεικνύουν επανεμφάνιση της νόσου.

Η θεραπεία για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης αρχικού σταδίου θεωρείται επιτυχημένη εάν μετά την ολοκλήρωση της αγωγής, οι εξετάσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει πλέον νόσος στη κύστη ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος.

Στην περίπτωση του μεταστατικού καρκίνου, η επιτυχία της εξαρτάται από το ποσοστό συρρίκνωσης του όγκου και την εξάλειψη όλων των συμπτωμάτων που μπορεί να οφείλονται σ’ αυτή, καθώς η πλήρης εξαφάνιση της νόσου θεωρείται απίθανη.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι :

-η έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής υποτροπής (επανεμφάνισης) της νόσου η οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα μιας πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης

-η έγκαιρη διάγνωση ενός δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου. Δεν είναι σπάνιο, ένας δεύτερος όγκος να εμφανίζεται στη νεφρική πύελο ή στους ουρητήρες.

Ο ογκολόγος σας, σύμφωνα με τη γενική κατάσταση της υγείας σας, το στάδιο της νόσου, την αγωγή που σας δόθηκε, τις δικές σας προτιμήσεις και άλλα, θα καθορίσει το καλύτερο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πάθησης και φυσικά τόσο στο χρόνο επιβίωσης όσο και την ποιότητα ζωής.

Είναι σημαντικό, αφού ολοκληρώσετε την θεραπεία σας να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και να αποκτήσετε έναν υγιή τρόπο ζωής, όπως :

-υγιεινή διατροφή

-διατήρηση σε φυσιολογικά επίπεδα του σωματικού σας βάρους

-άσκηση

-περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ

-διακοπή καπνίσματος.